This is a Purot.net wiki
  • View:

Yhteisölliset sovellukset graduohjauksessa_Metso

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Taidolliset tavoitteet: uusien, yhteisöllistä toimintaa edistävien sovellusten oppiminen sekä osallistuminen tavoitteellisesti ja tieteellisesti selkeyteen pyrkivään ryhmätyöskentelyyn
  • Tiedolliset tavoitteet: ryhmän tavoitteiden muotoutumisprosessi ja työstettävien tekstien substanssi

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

Vuorovaikutteista toimintaa ryhmässä ja tiedonkäsittelyä virtuaaliympäristössä (uudet oppimisympäristöt ja digioppiminen)

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Kaiketi kokeiluni tulee yhdeltä osin lähelle projektioppimista, ainakin osio, jossa tavoitteena on graduryhmän yhteisten tavoitteiden määrittely ja niihin sitoutuminen. Laajemmin kyseessä on tutkivan oppimisen mallin käyttö, siitähän gradun kirjoittamisessa ja tekstien monenkeskisessä kommentoinnissa on kyse. 

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

Tutkiva oppiminen on minusta itsestäänselvä malli, joka varmasti on juonnettu gradutyöskentelyn pohjalta. Projektioppiminen puolestaan sopii selkeämmin ajallisesti ja tethtävänannollisesti rajattuun tavoitteen kirkastamisprojektiin.

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Ryhmän tavoitteiden työskentelyssä teknologisia ratkaisuina opiskelijoiden vapaavalintainen keskustelualusta (WhatsApp, sähköposti, tutkielmaseminaarin Moodlealustan keskustelupalvelu, Facebook tms.) aikataulusta käytävään keskusteluun. Varsinainen työskentely tapahtuu Ethrealissa, jossa tekstiä voi yhdessä työstää samalla siitä chatissa keskustellen. Osallistun keskustelun seuraamiseen ja ohjeistan tarvittaessa. 

Gradutekstien kommentoinnissa/opponoinnissa käydään joko Google Docsia tai O365:a, valinta on vielä tekemättä.

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Gradutekstien osalta yhteinen kommentointialusta tarjoaa kaikille mahdollisuuden nähdä toisten havainnot ja oppia niistä; mihin ja miksi kukin kiinnittä tekstissä huomiota. Yhteisöllisenä välineenä rakentaa vuorovaikutukseen perustuvaa oppimista. Ethrealissa puolestaan tavoitteena oleva yhteinen tuotos on kätevästi kaikkien käsilläsamalla kun siitä käytävä keskustelu osoittaa, miten teksti syntyy. 

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Kirjaan vaiheet ja tavoitteet auki mahdollisimman selkeästi. Mitä tehdään ja miksi. 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Selkeät tavoitteet. Hyvä!
hponka hponka   (16.09.2015 14:51)