This is a Purot.net wiki
  • View:

Tvt opettajien täydennyskoulutuksessa

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

en ole vielä lyönyt lukkoon onko tämä se varsinanen opetuskokeiluni mutta otan sen nyt tähän esimerkiksi

Tiedonhallinta opetustyössä
Koulutuksessa päivitetään osallistujan tiedonhankintataitoja, opitaan käyttämään verkon eri hakupalveluja ja tuntemaan niiden toimintalogiikka, jonka avulla tiedonhakua voidaan jäsentää ja syventää.


Koulutuksessa tutustutaan tiedonhallintaa helpottaviin hyödyllisiin sovelluksiin, opitaan hyödyntämään yhteisöllisen tiedon työvälineitä, kuten sosiaalisia kirjanmerkkejä verkkoresurssien organisoinnissa ja ylläpidossa. Opitaan myös huomioimaan yhteisölliseen tietoresurssiin ja mediaan (videot, audiot, kuvat, tekstit) liittyviä tekijänoikeuksia opetustyössä.

Koulutuksen aikana opittu viedään suoraan käytäntöön suunnit­te­le­­malla ja toteuttamalla kokeilu omassa opetuksessa ja sen arviointi yhdessä oppilaiden kanssa.

 

 

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Blogger hankkeen kotisivuna, ehkä myös ns. Kotipesänä kursseilla tai sitten joku muu ympäristö kotipesänä. En ole vielä ehtinyt miettiä sisältöjä enkä välineitä loppuun saakka.

tarkoituksena on että lähipäivissä tutustutaan valittuhin sisäktöihin, kokeillaan ja harjoitellaan yhdessä, lisäksi itsenäinen työskentely jossa opettajat soveltavat omassa työssä ja tekevät jonkin tuotoksen/raportin. Ne pitäisi saada näkyviin kaikille. Myös keskusteluominaisuus oltava verkkoympäristössä.

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

oppiminen skriptataan yhdessä suunnittelijan ja kouluttajan/kouluttajien kanssa kun toteutus suunnitellaan. Tämä siis hyvin kesken vielä. Mietitään lähipäivät ja verkktyöskentely jatkumoksi, koulutuksessa opittu viedään omaan työhön käyttöön ja siellä opittua syvennetään. Ratkaistaan yhdessä mahdollisia esiin nousevia ongelmia ja jaetaan kokemuksia.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.