This is a Purot.net wiki
 • View:

Kaisan 1. opetuskokeilu VOA: Asiantuntijaluento Alzheimer

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

 • Opiskelijoille ymmärtävät että solutasolla tapahtuva häiriö proteiinien laskostumisessa ja/tai hajotuksessa johtaa kliinisesti diagnosoitavaan tautitilaan.

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

 • mobiililaitteen käyttö interaktiivisen vuorovaikutuksen luomisessa luento-opetustilanteessa
 • yhteisöllinen oppiminen

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

 • Socrates-nettisivun kautta tapahtuva äänestys 
 • Chat-huoneen käyttö

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

 • Moodlen kautta jaettava ar
 • aiemman tiedon aktivointi, vertaa aiemmin opintojaksolla opitut asiat
 • Aktivoivat kysymykset, pariporina, Socrates-verkkosivun kautta tapahtuva äänestys -> äänestystuloksesta yhteisesti keskustelu
 • lisää luentoasiaa
 • Aktivoiva kysymys: Pariporina: Socrates-äänestys uudesta asiasta;

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.