This is a Purot.net wiki
 • View:

Ullam opetuskokeilu

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet? Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa 

 • Tietohallinnon tutkimuksen ja kehittämisen erot
 • Lukemisensa tieteellisten julkaisujen menetelmälliset ja tutkimukselliset erot
 •  kriittisesti soveltaa lukemansa artikkeleiden antia kirjoittamaansa artikkelikäsikirjoitukseen
 • Käyttää blogikirjoitusalustaa ja antaa kommentteja vertaisparinsa kirjoitusprosessiin
 • jne

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? 

 • Tiedonhakutaidot
 • tiedonlukutaidot
 • viestintätaidot
 • yhteistyötaidot
 • tvt-taitoja

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

kÄytössä on Moodlen oppimisalusta, jossa blogimainen kirjoitusasusta on. Se on helppokäyttöinen. 

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

moodlessa on ohjeet työskentelyyn ja alusta artikkelin käsikirjoitusta varten on siten hyvä olla samassa paikassa. Myös muut jakson opiskelijat pääsevät näkemään muiden kirjoitusprosessiinjne, oppivat siten myös toinen toisiltaan.

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.