This is a Purot.net wiki
  • View:

Teuvon opetuskokeilu

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Innovaatiojohtamisen tavoitteena innovaatiokäsitteen haltuunotto-mitä on innovaatio
  • Liiketoimintamallin osatekijät
  • Olemassaolevan yrityksen liiketoimintamallin avaaminen
  • Liiketoiminnan kehittämisen problematisointi
  • Tiimissä toimiminen ja tietyn roolin läpivienti

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

Ongelmakeskeinen oppiminen, stressin sieto, kollektiivinen vastuu.

3. PEDAGOGINEN MALLI

Lähinnä tutkiva oppiminen ja yhteisöllinen oppiminen.

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.