This is a Purot.net wiki
  • View:

Research ethics

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Opiskelija hahmottaa eri tutkimusetiikan osa-alueet ja sen mitä tutkimuseettisiä kysymyksiä hänen oma tutkimuksensa sisältää

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

- kommunikointi ja yhteistyö

- kriittinen ajattelu

- sosiaalinen vastuu ja kulttuuritietoisuus

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

Ongelmalähtöisen oppimisen malli voisi toimia tässä tapauksessa parhaiten. Opiskelijaryhmille annetaan esimerkkitapauksia. Heidän tulee tunnistaa mikä kussakin tapauksessa on eettinen ongelma, ketkä ovat "osalliset", mitä vaihtoehtoja tilanteessa on, mitä intressiristiriitoja jne. Ryhmät esittelevät keissit esim. käsitekarttatyyppisesti perustellen vastauksensa.

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttääarrow-10x10.png opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Paikka, jossa opiskelijat voivat aivomyrskytä. Esim. tarralapputyöskentely esim. padlet.com? Tai käsitekarttatyöskentely? GoogleDocs? Tätä pitää vielä miettiä.

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Hyvä aihe ja sopii suoraan noihin mainitsemiisi 2000-luvun taitoihin. Hyvä! :)
hponka hponka   (16.09.2015 14:45)