This is a Purot.net wiki
  • View:

Päivin opetuskokeilu 2.

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Voit kirjoittaa ne tähän listana
  • tämän opetuskokeilun tavoitteena on opetaa opiskelijoille jo ennen harjoitustyön tekemistä kuinka he osaavat valmistaa oikealla teknologialla esimerkiksi kapseleidenn tekoa harjoitustössä ja sen jälkeen työelämässä. 

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen)Kyseisellä opintojaksolla on tarkoistus opettaa yhteisellisyyttä ja mobiliilaitteiden käyttöä opinnossa sekä työelämässä.

 

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Ajon käyttää opetusvideon tekoa harjoitustöihin

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.