This is a Purot.net wiki
  • View:

Kokeilu AK

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

Tiedollisina tavoitteena opintojaksolla on, että opiskelija oppii ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä ja soveltamaan differentiaaliyhtälöiden teoriaa omalla sovellusalueellaan.

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

Yhteisöllinen oppiminen on oleellinen osa. Tiedonhakua harjoitellaan.

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa? 

Flipped classroom -menetelmä

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

Menetelmällä saadaan opiskelijat aktiivisiksi oppijoiksi. Lisäksi arvokkaat kontaktiopetustunnit voidaan käyttää tehokkaammin ja vuorovaikutuksellisemmin.

1
Likers
hponka

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Moodlea käytän materiaalin jakamiseen. Luennot (tai ainakin osa niistä) toteutetaan videoluentoina. Videoiden teknisesta toteutuksesta en osaa vielä kertoa paljoakaan. Keskustelun ja vertaispalautteen antamisen vien Yammeriin.

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Flipped classroomissa on oleellista videoluennot, ryhmäkeskustelut ja kontaktiopetus, joka ei enää (ainakaan kokonaisuudessaan) ole perinteistä luennointia. Keskustelu on ilmeisesti helppo toteuttaa Yammerissa.

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Palaathan vielä 1. ja 2. kohtiin.
hponka hponka   (16.09.2015 14:51)