This is a Purot.net wiki
  • View:

Kahootin käyttö kielioppitestissä

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Testata osaamista siihen astisista kielioppiasioista

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

(kielioppi)tiedon soveltaminen

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

behaviorismia?!?!

kielioppi on vähän sen luonteista, että ei voi useinkaan säveltää omia sanoituksiaan

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

pöytätietokoneet, kahoot

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

pöytäkoneet, koska byod-prinsiippi ei onnistu opiskelijoiden omien laitteiden riittämättömyyden takia. En tiedä, onnistuuko kahootilla aikomukseni. Sinänsä se sopii struktuuroluonteensa vuoksi kielioppiasiaan.

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.