This is a Purot.net wiki
 • View:

Autoetnografia tutuksi

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

 • Opiskelija ymmärtää autoetnografian keskeiset periaatteet, hyödyt ja rajoitteeet
 • Opiskelija osaa toetuttaa autoetnografiaan perustuvan (pienen) tutkimuksen 

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

 • Ryhmätyöskentely
 • Yhdessäoppiminen
 • Verkko-opetuksen teknisten välineiden käyttäminen
 • Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu (metodologinen)

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

 • Sekamallia - mahdollisesti elementtejä PBLstä, case-pohjaisesta mallista jakäänteisestä luennosta. Tavoitteena oppimisprosessin mukaan muotoutuva malli.

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

 • Autoetnografia on lähtökohtaisesti yksilökohtaisesti muotoutuva metodi, sen opettamisen tulee myöskin olla oppimisprosessin edetessä muokkautuvaa.

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

 • Opiskelijat voivat käyttää haluamiaan laitteita.
 • Oppimisalustana / kotipesänä toiminee Moodle, lisäksi tarvittavia työvälineitä linkkien kautta. Esim. asiakirjojen yhdessä käsittelyyn sopiva työkalu (FAQ / how to do - tuotetaan yhdessä materiaaliein pohjalta), keskustelutyökalun(prosessin reflektointi sen edetessä - työryhmissä), materiaalipankki, omien ae-kokeiluiden raportointiin omat blogit/tilat

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

 •  

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.