This is a Purot.net wiki
  • View:

Riikan opetuskokeilu

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Lääkevalmisteisiin liittyvät fysikaalisen farmasian perusteet

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

Mobiililaitteen käyttö vuorovaikutteisessa luentotilanteessa

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Konstruktiivinen malli

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

Koska se auttaa tiedon rakentelussa (aikaisemman tiedon aktivointi, uuden tiedon kokoaminen aikaisemman päälle, oman oppimisen arviointi)

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Aioin käyttää Socrativea aktivoivien kyselyjen toteuttamiseen

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

Socrativeen voi laatia sellaisia kysymyksiä, jotja esim. aktivoivat aiempaa tietoa. Vastausjakaumat tulevat kaikkien näkyville ja opiskelijat voivat reflektoida omaa osaamistaan suhteessa muihin (anonyymisti).

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Vaiheet: 1. aikaisemman tiedon aktivointi, 2. Uuden tiedon esittäminen ja kiinnostusta ylläpitäviä kysymyksiä 3. Oman oppimisen arviointia tukevat kysymykset (=kertauskysymykset)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Mietihän vielä uudestaan, onko kuitenkin jotain 2000-luvun taitoja, jotka voisi huomioida tässä opetuksessa? Ainakin tuntuisi, että konstruktiivinen oppimiskäsitys mahdollistaisi esim. yhteistyö-, arviointi, analyysi- ja reflektiotaitojen harjoittelun.

Näen muuten itse konstruktivismin pikemmin oppimiskäsityksenä kuin pedagogisena mallina. Se vaikuttaa useimpien tänään käytyjen pedagogisten mallien taustalla, ainakin, kun mukaan lisätään etuliite "sosio-" (eli sosio-konstruktivistinen oppimiskäsitys).
hponka hponka   (16.09.2015 14:49)