This is a Purot.net wiki
  • View:

Tarjan opetuskokeilu

1. TAVOITTEET

Mitkä ovat suunnittelemasi opintojakson tärkeimmät tiedolliset ja taidolliset tavoitteet?

  • Opetuskokeilun tiedolliset tavoitteet:
    • selittää aseptisen käsien pesun ja käsineiden pukemisen eri vaiheet ja perustella niiden merkitys lopputuotteen laatuun.
  • Opetuskokeilun taidolliset tavoitteet:
    • aseptinen käsien pesu ja käsineiden pukeminen siten, että käsineiden ulkopinnalla ei ole eläviä mikrobeja.

2. 2000-LUVUN TAIDOT

Mitä 2000-luvun taitoja opintojaksolla on tarkoitus oppia? (Palaa tarvittaessa päivän ensimmäisen luennon esitykseen.)

Kriittinen ajattelu. Miksi teen tämän asian tietyllä tavalla, kun netistä löytyisi helpompi tai nopeampi tapa toimia?

3. PEDAGOGINEN MALLI

Mitä pedagogista mallia aiot käyttää suunnittelemassasi opetuskokeilussa?

Miksi juuri se sopii mielestäsi kyseisen aiheen oppimiseen?

4. TEKNOLOGISET RATKAISUT

Mitä teknologisia ratkaisuja aiot käyttää opetuskokeilussasi? (Laitteet, oppimisalusta, verkkopalvelut jne.)

Miksi juuri ne teknologiset ratkaisut sopivat valitsemaasi pedagogiseen malliin ja kyseiseen aiheeseen?

5. OPPIMISEN SKRIPTAUS

Miten aiot skriptata oppimista? (Vaiheet, skriptien liittäminen verkkoympäristöön, juoni jne.)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Hyvä esimerkki. Helposti trivaalilta kuulostava tavoite, joka aukeaa laajemmaksi aihekokonaisuudeksi kriittisen ajattelun avulla.
hponka hponka   (16.09.2015 14:52)