This is a Purot.net wiki

Changes


Show: |   
16.09.2015
  Kaisan 1. opetuskokeilu VOA: Asiantuntijaluento Alzheimer edited anonymous 16.09.2015 14:36
  Kahootin käyttö kielioppitestissä edited anonymous 16.09.2015 14:36
  Virtuaalihoiva edited anonymous 16.09.2015 14:35
  Ullam opetuskokeilu added anonymous 16.09.2015 14:35
  Etusivu edited anonymous 16.09.2015 14:35
  Päivin Opetuskokeilu added anonymous 16.09.2015 14:35
  Autoetnografia tutuksi added anonymous 16.09.2015 14:34
  Autoetnografia tutuksi deleted hponka 16.09.2015 14:34
  Etusivu edited anonymous 16.09.2015 14:34
  Etusivu edited anonymous 16.09.2015 14:34
  Kaisan 1. opetuskokeilu VOA: Asiantuntijaluento Alzheimer added anonymous 16.09.2015 14:33
  Tarjan opetuskokeilu added anonymous 16.09.2015 14:33
  Ryhmätyöskentelyn tehtävä Ideana on, että opiskelijat tekevät gradunsa vaiheittain ja keskustelevat ja saavat toisiltaan tukea verkossa. Jokaisella on jo tässä vaiheessa aihe j (more...) anonymous 16.09.2015 14:33
  Kokeilu AK added anonymous 16.09.2015 14:33
  Riikan opetuskokeilu edited anonymous 16.09.2015 14:32
  Research ethics edited anonymous 16.09.2015 14:32
  Psykologian graduwiki Unohdit valita sivun luonnissa sivupohjaksi "Oman opetuskokeilun suunnittelu". Luo siis vielä uusi sivu ja valitse tuo sivupohja. hponka 16.09.2015 14:32
  Riikan opetuskokeilu edited anonymous 16.09.2015 14:31
  Virtuaalihoiva added anonymous 16.09.2015 14:31
  Yhteisölliset sovellukset graduohjauksessa_Metso added anonymous 16.09.2015 14:31
  Autoetnografia tutuksi added anonymous 16.09.2015 14:31
  Tvt opettajien täydennyskoulutuksessa added anonymous 16.09.2015 14:31
  Kahootin käyttö kielioppitestissä added anonymous 16.09.2015 14:30
  Riikan opetuskokeilu added anonymous 16.09.2015 14:30
  Psykologian graduwiki added anonymous 16.09.2015 14:30
  Research ethics added anonymous 16.09.2015 14:30
  Tainan kokeilu added trytkone 16.09.2015 14:27
  Etusivu Tipasta tuli tällainen vastaus tekstiviestien käyttöönotosta Moodlessa: "Tekstiviestien käytöstä Moodlen viestien välittämisessä ei ole ollut keskuste (more...) trytkone 16.09.2015 14:23
  Etusivu Voisiko tällaista pelillistä työskentelyä soveltaa esimerkiksi laboratoriossa? trytkone 16.09.2015 14:21
  Etusivu Tietojenkäsittelytieteissä Erkki Pesonen käyttää opiskelijoiden aktivointiin pieniä aktivoivia oppimistehtäviä, joista opiskelijat voivat aika vapaast (more...) trytkone 16.09.2015 14:19

Discuss & brainstorm